Дэлхийн ДОХ - той тэмцэх өдөр 12 сарын 1

ЭНЭ БҮХЭН НАДАД БАС ТАНД ХАМААТАЙ

ЗӨВ ХАРИЛЦАА НАМАЙГ БАС ЧАМАЙГ ХАМГААЛНА

Сүүлд нэмэгдсэн

Санал асуулга

Та ХДХВ, ДОХ-ын зөвлөгөө шинжилгээнд тогтмол хамрагддаг уу?
Тийм, байнга
Хамрагдаж байгаагүй
Ганц л удаа
Очихоосоо ичдэг
Хэрэггүй санагддаг
Үр дүнг харах (1052) | Бусад санал асуулгууд

Facebook page